To celebrate Matariki, Britomart commissioned a series of artworks by Hāmiora Bailey and Robyn Pryor representing each Matariki star. Read on to find out more about the works here, along with their accompanying affirmations in Te Reo Māori and English. 

Kua Tīrama is an artwork by Robyn Pryor (Ngāti Awa, Ngāi Tūhoe) and Hāmiora Bailey (Ngāti Huarere, Ngāti Porou Ki Harataunga) that ranges across Britomart’s Pavilion Panels on Galway Street and Te Ara Tahuhu, and through the Atrium on Takutai, featuring representations of each star in the Matariki cluster.

Meaning "it's lit!," Kua Tīrama as a work demonstrates the learning and teaching between Whaea (Aunty) and Iramutu (Nephew) as they exchange skills. Through making this work, Hāmiora taught Whaea Robyn simple digital design techniques in Adobe Illustrator, and Whaea Robyn taught Hāmiora unique ways to honour the Atua of Matariki in Te Reo Māori. The work is comprised of nine panels, one for each star of Matariki, and corresponding affirmations for those who look towards them.

The work received its name from a kōrero given by Haoro Hond (Taranaki, Ngā Ruahinerangi, Te Āti Awa, Ngai Tāmanuhiri):
Kua tīrama ngā wherokiroki o Matariki, ka mātike tū ki te rangi.
(The light of Matariki has been dispersed in the sky, it shines bright [for you])

If you'd like to find out more about artists Robyn Pryor and Hāmiora Bailey you can read their interview here.

Hiwa-I-Te-Rangi

KO TE TUMANAKO  
HE MANAKONUI 
O NGĀ TĪPUNA  
O NGĀ ARIKI  

KA MUA, KA MURI  
KA MUA, KA MURI  
KA TIKA, KA PONO  
KA ĀIO E  

HEKE MAI  
HEKE MAI  
HEKE MAI 
I AHAU

We wish for the future
As told by our ancestors
By their ancestors

It is right and just
To know that the future is informed by the past
In this knowing, there is peace

That whakapapa is an investiture
I am worthy to receive

Pōhutakawa

PUREREHUA
WHAKATIPUA

MAI I TE HĒKI,
KA RU, KA RE,
KA PUTA HE WHA WHE

KA PIKI, KA PIKI
RUNGA RAWA E
AHAKOA KA PAKEKE
ATAAHUA E

KAPAKAPA KAPAKAPA
KI TE RAKAU E
RERE ATU KI TE RAU
HEI PAOPAOTIA
HEI TUAPAPA
HEI ORANGA E

HI! HI! HI HA!

From an egg, shaking, wriggling into being,
Becoming a caterpillar

Fly high oh butterfly, fly high
Growing more beautiful with age

Flutter to the tree
Fly to to branch
To lay your egg
The next generation
The continuation of life.

Affirm it!

Tupu-Ā-Nuku

KOIRĀ TE TUPUA
KA WHAKAŪ TE WHENUA

HŌ, KŌ
KIA WHAKATŌ
HŌ, KŌ
KIA WHAKATŌ

MURI, MURI RĀ ANŌ
TIAKINA TE WHENUA
TE MAARA KAI, TE TIPUA
MUA, MUA RĀ ANO
WHAKATŌ NGĀ KĀKANO
KIA PUAWAI TE AO KATOA

TOI TŪ TE WHENUA!

We can only grow
If we provide for the whenua

If we till and plough
To plant the send
If we till and plough
To plant the seed

The future is guaranteed
From the land
Cultivating our nourishment,
Allowing us to grow
Like our ancestors before us
Ensuring the next generation
Continues to blossom so we all may thrive

Let the permanence of land remain!

Tupu-Ā-Rangi

KUA WHAKAWHĀNAU AU I AHAU
KI TAKU TAHA, TAHA TOKERAU
KI TE TAHA RĀWHITI, KI TE URU E
TAKU TAHA TOA WĀHINE E
AU, AU, AU E, HĀ!

KUA WHAKATIPUA AU I AHAU
MĀ TE KAHUKURA HE MANU E
ĀNEI TE KĀHŪ O TE RANGI E
KO TE HOKIOI E NGUNGURU E
AU, AU, AU E, HĀ!

Here I am, who I was always destined to be
From all directions of the wind
My power is that inherited from our women
Affirmed in being

I have grown into who I was destined to be
Taking flight like the bird that is adorned with the colours of the rainbow
Here is an ancestress
Like the haste eagle, shaking the ground before you
I am affirmed in being

Ururangi

PIRI TATA MAI
TE ĀTA HAERE E
PIRI TATA MAI
TE ĀTA HAERE E

KA NEKENEKE NGĀ KĀPUA
KIA PIRI KIA TATA MAI

KO TE HAUTUTU ME TE MARINO
KO TE PĀ HAU KO TE AWHIOWHIO

WHAKAPĀ MAI KI TE TINANA
KA MOHIO MAI
KO WAI AHAU

TE HĀ U O TE ARIKI
TE HĀ U O TE ARIKI
TE HĀ U O TE ARIKI E

KŌKIRI

Feel the gentle breeze
As it brings us closer
Into being

Gently, the clouds drift
Closer into being

Flamboyant yet peaceful
Gentle seldom turbulent

Often, I am touched by the breeze
As a gentle reminder of who I am

The sacred breath of life
The sacred breath of life
As bestowed by my ancestors

Embrace it!

Wai-Puna-Ā-Rangi

ĀNEI HE MAURI
TE MAURI TŪOHU
HE ROIMATA E

HE WAI ARIKI
HE PUNA ARIKI
HE RANGI ARIKI E

NGA TANGI PŌURI
NGĀ KARU MOKEMOKE
TAKOTO TE PUEHU
WHAKAWHĀRIKIHIA

KO WAI KOE E TE TAU
KEI WHEA KOE E TE TAU

TUKUNA TE MAMAE
KIA MAIMAI TE AROHA
MARINGIHIA TE UA
TOKU UMA E

Here, my vital essence
Crestfallen, I cry

My sacred waters
Through a wellspring of love
From the heavens

I lament
My eyes longing
Tears dampening the dust
Weaving you into me

Who am I to remember you - my love,
Where have you gone?

I will let go of the pain
To make a shelter built only for you
From here, I shall let the rain fall
As I hold you forever in my heart

Waitā

WHĀWHĀ TE HĪRANGI
MAI I TE TANGO ONEPŪ
WHAKARONGO KI TE PĀOHO
O TE URU KI RO’ WAI

HE TOTE, HE TOTE, HE TOTE E

TITIRO KI TE MURATANGA O TE WAI RĀWHITI E
WAITĀ KO TE MOANA HONGIHONGIHIA

RUKURUKU, RUKURUKU, RUKUHIA
KA PIKI, KA PIKI, KA PIKI E

TIHEI MAURI ORA!

Feel the heat rising from the black sand
As you listen to the sound of the western waters

Nourished through the minerals of the ocean

Look at the shimmering easter waters,
And honour Waitā through the sacred breath of life

While you may dive deeper and descend through the current of time
You will always rise and ascend to greatness

This is the essence of life

Waitī

KA RERE TONU
TE MĀRAMATANGA
O TE WAI MA TE AWA

KAU ANA I TE PUNA AROHA
O NGĀ TĪPUNA
O NGĀ ATUA

IRIIRI TE ĀIO
IRIIRI TE ĀIO
IRIIRI TE ĀIO E

KA TAU AI TE MAURI
O WAITī NEI

KŌKIRI

Feel the perpetual flow
And enlightenment of our rivers

Bask in the foundation of love
From the ancestors
And the primordial essence of the world

Annointed in peace
Annointed in peace
Annointed in peace

Be centred through the vitality
of Waitī

Embrace it!

Matariki

TĒNEI TE WHAKAATURANGA KO “KUA TIRAMA” HE TOI WHAKAMIHA TĒNEI KI A KOE E TAKU MĀREIKURA KO WHAEA ROBYN. NŌKU TE HAUMARUTANGA O TŌ KOROWAI AROHA I NGĀ TAU KUA PAHURE AKE, KUA WHAKAMARUMARUTIA AHAU E TE AWHIOWHIO.

TĒNEI TE MIHI UWHA ATU AHAU KI A KOE E TAKU PIKI KŌTUKU. TE TAEA TE HUATAU, TE WHAKAKĀKAHU TIKA KI NGĀ KUPU MŌ NGĀ MAHI I MAHI IA KOE I ROTO I NGĀ TAU.

NĀU AHAU I POIPOI, I WHĀNGAI HOKI I ROTO I NGA WĀ O TE TAONE NUI O TĀMAKI MAKAURAU, ME KORE AKE KOE KA KORE RAWA OKU WHAKAARO, AKU KUPU E PUTA KI TE AO HURIHURI. KEI TAKU RAUKURA, TĒNĀ HOKI KI A KOE MAI I TŌ IRAMUTU, TŌ TAUIRA, TŌ KURU POUNAMU E.

This work, Kua Tīrama is a dedication to my Whaea Robyn. I am honoured to have been sheltered by her korowai of love over the past few years, it has protected me often from the storms.

I am honouring the sacred femininity within her. As through it I have been bestowed new language and understanding through our work together through the years.

I have been nurtured and adopted, protected in my essence as a mokopuna while navigating the city through Whaea Robyn, her knowledge has equipped me with better understanding on how to apply our Reo Māori in an ever changing world.

You my Whaea are a gift, through knowing you I feel prestige, thank you again and always – your nephew, your student.

Discover more Matariki events in Britomart here.